Daniel Kačenka                                                                                                 vedoucí provozovny, revizní technik
tel:      +420 581 030 913
mobil: +420 731 488 014
Email: mis-pv@volny.cz

V kanceláři vyřídíte :

- veškeré informace ve věci zřízení nového odběru zemního plynu                                  - realizací nových plynových přípojek, rekonstrukcí, plynofikací a provozu všech          xplynových zařízení                                                                                                            - poradenskou a konzultační  činnost                                                                                 - kontrolu těsnosti plynovodů uložených v zemi nedestruktivní metodou PORTAFID       - kontrolu stavu izolace zemních plynovodů metodou PEARSON

Realizaci montáže plynových přípojek, plynovodů, přeložky plynových zařízení, opravy, revize, kontroly a tlakové zkoušky odběrných plynových zařízení (OPZ)                                                     

- komplexní zpracování PD a montáž nových přípojek, plynovodů, včetně zajištění  xodkupu na JMP-NET, poradenskou a konzultační činnost                                               - ověření technického stavu a kontroly těsnosti všech plynovodů a OPZ                           - odstranění zjištěných závad                                                                                              - školení a poradenskou činnost v oblasti plynofikací, provozování a údržby plyn.        xodběrných zařízení                                                                                                            - další informace z oblasti stavebnictví a výstavby kanalizací, vodovodů,                      xelektroinstalací, topení a ohřevu vody.

Odborný servis plynových spotřebičů:                                                                         - prohlídky, servis, revize plynových spotřebičů                                                                 - čištění a opravy plynových spotřebičů                                                                              - chemické čištění od vodního kamene a vápence                                                             - odborné prohlídky a revize komínů a kouřovodů                                                             - měření emisí malých spalovacích zdrojů nad 11 kW včetně, účinnosti spalování a     aseřízení spotřeby plynu                                             

  Provozní doba      
  Pondělí 8.00 - 11.00 - 12.00 - 17.00
  Úterý 8.00 - 11.00 - 12.00 - 15.00
  Středa 8.00 - 11.00 - 12.00 - 17.00
  Čtvrtek 8.00 - 11.00 - 12.00 - 15.00
  Pátek 8.00 - 12.00 -  
kontakt na pracovníky provoz Prostějov
KDE NÁS NAJDETE NA mapě