Všeobecný kontaktní formulář

zde máte možnost přímo z vašeho  počítače  vyplnit kontaktní formulář on-line, zaměřeny na všeobecné dotazy, vaše požadavky, objednávky  a  informace

 

 

zde můžete podat žádanku na vytyčení vodovodu, dále vyplnit potřebné informace, odeslat ke zpracování na  příslušný úsek

tento kontaktní formulář je připravený na nahlášení stavu  vašeho vodoměru do odpovídající evidence navazující  na  vyúčtování

Žádanka na vytyčení vodovodu

Nahlášení  stavu  vodoměru

VYUŽIJTE  CÍLENÝCH  KONTAKTNÍCH  FORMULÁŘŮ  PRO  VYŠŠÍ ÚČINNOST  A  ZJEDNODUŠENÍ KOMUNIKACE
Kontaktní formuláře pro vaše využití