O NÁS

Vítáme Vás na stránkách, stavebně obchodní společnosti  Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Naše společnost byla založena na podzim roku 1991 a vlastní činnost zahájila na jaře roku 1992. Činnost společnosti byla orientována na výstavbu inženýrských sítí. V letech 1992-1998 byla nosným programem výstavba plynovodů a ostatních plynových zaměření a tepelných rozvodů. Od roku 1998 začala převažovat výstavba kanalizací, ČOV,vodovodů.

Společnost postupně rozšířila svoji činnost v oboru  inženýrského  a  pozemního stavitelství a technického vybavení budov. Filozofií společnosti je zajištění a poskytnutí kompletních služeb nejen pro drobné investory, obce, ale i velké podniky. Snahou vedení společnosti  je  udržení ,zvyšování a rozšíření  kvalifikace odborných zaměstnanců .

Jsme členy  odborných sdružení ,  Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ASPP, Sdružení odborníku vodovodů a kanalizací SOVAK,  Českomoravského sdružení pro zemní plyn. Jsme technickým partnerem společnosti RWE.

Firma v současnosti zaměstnává  70 pracovníků v různých profesích, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v  této oblasti.Za dobu své působnosti zrealizovala společnost  stavební dodávky v objemu  cca 1,5 mld. Kč.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  Brně, oddíl C,  vložka 3129.

                              

Naše společnost je členem ASPP  -  asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Název projektu:  „Udržování a růst odborností zaměstnanců členských firem ASPP“